GỬI CÁC NPH + STUDIO VIỆT

Trang chủ » Thủ thuật kinh nghiệm » Truyện ngắn
Truyện gì đây

không có gì

Nhật kí không trọn vẹn 1 – Rapper LK

Nhân kỉ niệm 10 năm sự nghiệp VNW xin giới thiệu bài nhât kí về chặng đường sự nghiệp do chính rapper này ghi lại

Kết thúc khi chưa từng bắt đầu

Có những thói quen đã dần đi vào cuộc sống của mình từ lúc nào không hay, để đến một lúc nào đó, không có nó, mình cảm thấy thiếu thiếu.

Như là gió thôi

Chỉ đơn giản một điều rằng, chị như một cơn gió lướt qua cuộc đời hắn.

Xin được gọi đó là tình yêu

Một cảm giác Phi không thể gọi tên nhưng nếu được phép gọi tên thì Phi nghĩ đó là tình yêu