GỬI CÁC NPH + STUDIO VIỆT

Hack xem tivi trực tiếp trên điện thoại

 

Hiện nay hầu hết những trang xem tivi trực tiếp trên các website đều rất lag và khó xem trên điện thoại. Vậy làm cách nào để có thể xem tivi được khi mà bạn chỉ có điện thoại bên cạnh mà thôi? Tại đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hack để xem tivi trực tiếp trên điện thoại nhé.

Xem Tivi online tốc độ cao

Xem Tivi online tốc độ cao

Trước đây w4vn.net đã từng giới thiệu các bạn một phần mềm trên Android có chức năng xem tivi online tốc độ cao tại đây: phần mềm xem tivi online. Thế nhưng những máy không phải Android hoặc không cài được phần mềm này thì sao? Với cách làm tại đây, chúng ta có thể xem hầu hết các kênh truyền hình trên mọi dòng máy hỗ trợ xem video, và mình gọi là cách hack xem tivi.

 

Hiện tại cách hack xem tivi trên điện thoại tốc độ cao này chỉ hoạt động trên 2 nhà mạng là Vinaphone và Mobiphone. Các hack xem tivi các mạng khác mình sẽ cập nhật sau nhé. Không vòng vo nữa, chúng ta cùng vào vấn đề chính thôi.

 

Cũng không có gì quá cao siêu cả, gọi là hack xem tivi cho nó oách thôi :D, tại đây mình chỉ cung cấp những link dạng rtsp cho phép các bạn có thể xem tivi trực tiếp trên trình duyệt của các bạn (hãy sử dụng trình duyệt mặc định của máy để xem để không gặp lỗi, các trình duyệt khác như Chrome, UCweb…có thể không xem được):

 1. xem kênh VTC1 miễn phí w4vn.net

  VTC1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 2. xem kênh VTC2 miễn phí w4vn.net

  VTC2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 3. xem kênh VTC3 miễn phí w4vn.net

  VTC3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 4. xem kênh VTC4 miễn phí w4vn.net

  VTC4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 5. xem kênh VTC5 miễn phí w4vn.net

  VTC5

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 6. xem kênh VTC6 miễn phí w4vn.net

  VTC6

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 7. xem kênh VTC7 miễn phí w4vn.net

  VTC7

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 8. xem kênh VTC8 miễn phí w4vn.net

  VTC8

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 9. xem kênh VTC9 miễn phí w4vn.net

  VTC9

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 10. xem kênh VTC10 miễn phí w4vn.net

  VTC10

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 11. xem kênh VTC11 miễn phí w4vn.net

  VTC11

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 12. xem kênh VTC12 miễn phí w4vn.net

  VTC12

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 13. xem kênh ITV miễn phí w4vn.net

  ITV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 14. xem kênh VTC14 miễn phí w4vn.net

  VTC14

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 15. xem kênh VTC16 miễn phí w4vn.net

  VTC16

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 16. xem kênh VTV1 miễn phí w4vn.net

  VTV1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 17. xem kênh VTV2 miễn phí w4vn.net

  VTV2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 18. xem kênh VTV3 miễn phí w4vn.net

  VTV3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 19. xem kênh QPVN miễn phí w4vn.net

  QPVN

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 20. xem kênh VTV6 miễn phí w4vn.net

  VTV6

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 21. xem kênh VTV4 miễn phí w4vn.net

  VTV4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 22. xem kênh VTV9 miễn phí w4vn.net

  VTV9

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 23. xem kênh VTV1HD miễn phí w4vn.net

  VTV1HD

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 24. xem kênh VTV3HD miễn phí w4vn.net

  VTV3HD

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 25. xem kênh VTV6HD miễn phí w4vn.net

  VTV6HD

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 26. xem kênh HTV1 miễn phí w4vn.net

  HTV1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 27. xem kênh HTV2 miễn phí w4vn.net

  HTV2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 28. xem kênh HTV3 miễn phí w4vn.net

  HTV3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 29. xem kênh HTV4 miễn phí w4vn.net

  HTV4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 30. xem kênh HTV7 miễn phí w4vn.net

  HTV7

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 31. xem kênh HTV9 miễn phí w4vn.net

  HTV9

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 32. xem kênh HTVCThuanViet miễn phí w4vn.net

  HTVCThuanViet

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 33. xem kênh HTVCPhim miễn phí w4vn.net

  HTVCPhim

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 34. xem kênh HTVCTheThao miễn phí w4vn.net

  HTVCTheThao

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 35. xem kênh HTVCCaNhac miễn phí w4vn.net

  HTVCCaNhac

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 36. xem kênh HTVCPhuNu miễn phí w4vn.net

  HTVCPhuNu

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 37. xem kênh HTVCDuLich miễn phí w4vn.net

  HTVCDuLich

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 38. xem kênh HTVCGiaDinh miễn phí w4vn.net

  HTVCGiaDinh

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 39. xem kênh VTVCab1 miễn phí w4vn.net

  VTVCab1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 40. xem kênh VTVCab2 miễn phí w4vn.net

  VTVCab2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 41. xem kênh VTVCab3 miễn phí w4vn.net

  VTVCab3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 42. xem kênh VTVCab4 miễn phí w4vn.net

  VTVCab4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 43. xem kênh VTVCab5 miễn phí w4vn.net

  VTVCab5

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 44. xem kênh VTVCab6 miễn phí w4vn.net

  VTVCab6

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 45. xem kênh VTVCab7 miễn phí w4vn.net

  VTVCab7

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 46. xem kênh VTVCab8 miễn phí w4vn.net

  VTVCab8

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 47. xem kênh O2TV miễn phí w4vn.net

  O2TV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 48. xem kênh VTVCab12 miễn phí w4vn.net

  VTVCab12

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 49. xem kênh VTVCab16 miễn phí w4vn.net

  VTVCab16

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 50. xem kênh VTVCab17 miễn phí w4vn.net

  VTVCab17

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 51. xem kênh HaNoi1 miễn phí w4vn.net

  HaNoi1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 52. xem kênh HaNoi2 miễn phí w4vn.net

  HaNoi2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 53. xem kênh VinhLong1 miễn phí w4vn.net

  VinhLong1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 54. xem kênh VinhLong2 miễn phí w4vn.net

  VinhLong2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 55. xem kênh DongNai1 miễn phí w4vn.net

  DongNai1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 56. xem kênh DongNai2 miễn phí w4vn.net

  DongNai2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 57. xem kênh BinhDuong1 miễn phí w4vn.net

  BinhDuong1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 58. xem kênh THTPCT miễn phí w4vn.net

  THTPCT

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 59. xem kênh THDT miễn phí w4vn.net

  THDT

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 60. xem kênh BRT miễn phí w4vn.net

  BRT

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 61. xem kênh HVTV miễn phí w4vn.net

  HVTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 62. xem kênh LongAn miễn phí w4vn.net

  LongAn

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 63. xem kênh KienGiang miễn phí w4vn.net

  KienGiang

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 64. xem kênh DVTV miễn phí w4vn.net

  DVTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 65. xem kênh PhuYen miễn phí w4vn.net

  PhuYen

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 66. xem kênh THP miễn phí w4vn.net

  THP

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 67. xem kênh TTXVN miễn phí w4vn.net

  TTXVN

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 68. xem kênh BinhDuong2 miễn phí w4vn.net

  BinhDuong2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 69. xem kênh XSMB miễn phí w4vn.net

  XSMB

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 70. xem kênh NTV miễn phí w4vn.net

  NTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 71. xem kênh QTV1 miễn phí w4vn.net

  QTV1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 72. xem kênh QTV3 miễn phí w4vn.net

  QTV3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 73. xem kênh ANTV miễn phí w4vn.net

  ANTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 74. xem kênh VOV miễn phí w4vn.net

  VOV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 75. xem kênh NBTV miễn phí w4vn.net

  NBTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 76. xem kênh TTV miễn phí w4vn.net

  TTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 77. xem kênh 2Cine miễn phí w4vn.net

  2Cine

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 1. xem kênh VTC1 miễn phí w4vn.net

  VTC1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 2. xem kênh VTC2 miễn phí w4vn.net

  VTC2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 3. xem kênh VTC3 miễn phí w4vn.net

  VTC3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 4. xem kênh VTC4 miễn phí w4vn.net

  VTC4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 5. xem kênh VTC5 miễn phí w4vn.net

  VTC5

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 6. xem kênh VTC6 miễn phí w4vn.net

  VTC6

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 7. xem kênh VTC7 miễn phí w4vn.net

  VTC7

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 8. xem kênh VTC8 miễn phí w4vn.net

  VTC8

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 9. xem kênh VTC9 miễn phí w4vn.net

  VTC9

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 10. xem kênh VTC10 miễn phí w4vn.net

  VTC10

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 11. xem kênh VTC11 miễn phí w4vn.net

  VTC11

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 12. xem kênh VTC12 miễn phí w4vn.net

  VTC12

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 13. xem kênh ITV miễn phí w4vn.net

  ITV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 14. xem kênh VTC14 miễn phí w4vn.net

  VTC14

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 15. xem kênh VTC16 miễn phí w4vn.net

  VTC16

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 16. xem kênh VTV1 miễn phí w4vn.net

  VTV1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 17. xem kênh VTV2 miễn phí w4vn.net

  VTV2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 18. xem kênh VTV3 miễn phí w4vn.net

  VTV3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 19. xem kênh QPVN miễn phí w4vn.net

  QPVN

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 20. xem kênh VTV6 miễn phí w4vn.net

  VTV6

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 21. xem kênh VTV4 miễn phí w4vn.net

  VTV4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 22. xem kênh VTV9 miễn phí w4vn.net

  VTV9

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 23. xem kênh VTV1HD miễn phí w4vn.net

  VTV1HD

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 24. xem kênh VTV3HD miễn phí w4vn.net

  VTV3HD

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 25. xem kênh VTV6HD miễn phí w4vn.net

  VTV6HD

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 26. xem kênh HTV1 miễn phí w4vn.net

  HTV1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 27. xem kênh HTV2 miễn phí w4vn.net

  HTV2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 28. xem kênh HTV3 miễn phí w4vn.net

  HTV3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 29. xem kênh HTV4 miễn phí w4vn.net

  HTV4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 30. xem kênh HTV7 miễn phí w4vn.net

  HTV7

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 31. xem kênh HTV9 miễn phí w4vn.net

  HTV9

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 32. xem kênh HTVCThuanViet miễn phí w4vn.net

  HTVCThuanViet

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 33. xem kênh HTVCPhim miễn phí w4vn.net

  HTVCPhim

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 34. xem kênh HTVCTheThao miễn phí w4vn.net

  HTVCTheThao

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 35. xem kênh HTVCCaNhac miễn phí w4vn.net

  HTVCCaNhac

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 36. xem kênh HTVCPhuNu miễn phí w4vn.net

  HTVCPhuNu

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 37. xem kênh HTVCDuLich miễn phí w4vn.net

  HTVCDuLich

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 38. xem kênh HTVCGiaDinh miễn phí w4vn.net

  HTVCGiaDinh

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 39. xem kênh VTVCab1 miễn phí w4vn.net

  VTVCab1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 40. xem kênh VTVCab2 miễn phí w4vn.net

  VTVCab2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 41. xem kênh VTVCab3 miễn phí w4vn.net

  VTVCab3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 42. xem kênh VTVCab4 miễn phí w4vn.net

  VTVCab4

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 43. xem kênh VTVCab5 miễn phí w4vn.net

  VTVCab5

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 44. xem kênh VTVCab6 miễn phí w4vn.net

  VTVCab6

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 45. xem kênh VTVCab7 miễn phí w4vn.net

  VTVCab7

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 46. xem kênh VTVCab8 miễn phí w4vn.net

  VTVCab8

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 47. xem kênh O2TV miễn phí w4vn.net

  O2TV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 48. xem kênh VTVCab12 miễn phí w4vn.net

  VTVCab12

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 49. xem kênh VTVCab16 miễn phí w4vn.net

  VTVCab16

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 50. xem kênh VTVCab17 miễn phí w4vn.net

  VTVCab17

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 51. xem kênh HaNoi1 miễn phí w4vn.net

  HaNoi1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 52. xem kênh HaNoi2 miễn phí w4vn.net

  HaNoi2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 53. xem kênh VinhLong1 miễn phí w4vn.net

  VinhLong1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 54. xem kênh VinhLong2 miễn phí w4vn.net

  VinhLong2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 55. xem kênh DongNai1 miễn phí w4vn.net

  DongNai1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 56. xem kênh DongNai2 miễn phí w4vn.net

  DongNai2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 57. xem kênh BinhDuong1 miễn phí w4vn.net

  BinhDuong1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 58. xem kênh THTPCT miễn phí w4vn.net

  THTPCT

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 59. xem kênh THDT miễn phí w4vn.net

  THDT

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 60. xem kênh BRT miễn phí w4vn.net

  BRT

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 61. xem kênh HVTV miễn phí w4vn.net

  HVTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 62. xem kênh LongAn miễn phí w4vn.net

  LongAn

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 63. xem kênh KienGiang miễn phí w4vn.net

  KienGiang

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 64. xem kênh DVTV miễn phí w4vn.net

  DVTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 65. xem kênh PhuYen miễn phí w4vn.net

  PhuYen

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 66. xem kênh THP miễn phí w4vn.net

  THP

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 67. xem kênh TTXVN miễn phí w4vn.net

  TTXVN

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 68. xem kênh BinhDuong2 miễn phí w4vn.net

  BinhDuong2

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 69. xem kênh XSMB miễn phí w4vn.net

  XSMB

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 70. xem kênh NTV miễn phí w4vn.net

  NTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 71. xem kênh QTV1 miễn phí w4vn.net

  QTV1

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 72. xem kênh QTV3 miễn phí w4vn.net

  QTV3

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 73. xem kênh ANTV miễn phí w4vn.net

  ANTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 74. xem kênh VOV miễn phí w4vn.net

  VOV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 75. xem kênh NBTV miễn phí w4vn.net

  NBTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 76. xem kênh TTV miễn phí w4vn.net

  TTV

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 77. xem kênh 2Cine miễn phí w4vn.net

  2Cine

  Chất lượng tín hiệu: 240p480p720p1080p

 

Hãy chọn mạng di động mà bạn đang sử dụng và chọn kênh + chất lượng bạn muốn xem nhé. Lưu ý về chất lượng như sau:

1. Chọn 240p: Nếu bạn sử dụng 2G, hãy chọn chất lượng này (hình ảnh nét đủ xem).
2. Chọn 480p: Chất lượng khá, nếu bạn sử dụng 3G thì nên chọn từ 480p trở lên.
3. Chọn 720p: Nếu bạn sử dụng 3G hoặc Wifi.. , chất lượng hình ảnh rất Cao HD.
4. Chọn 1080p: Chất lượng cực cao (Full HD), nếu bạn đang sử dụng 3G ở TP lớn, Wifi.

Trên đây là cách hack xem tivi online tốc độ cực nhanh cho máy điện thoại hỗ trợ rtsp. Hãy comment lại nếu các bạn gặp vấn đề nhé. chúc các bạn thành công!!!

Tags: , ,
Bài viết liên quan: