GỬI CÁC NPH + STUDIO VIỆT

Ngất ngây với những đường cong của coser 9x

Đăng ngày 26/9/2014 by Việt Anh Lê

Đỗ Văn Văn (nick name là Phốc Khuyên Khuyên) sinh ngày 23 tháng 1 năm 1992 với chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 89-65-90 là một coser có tiếng tại Trung Quốc với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, cô đã từng hợp tác với những công ty lớn như Tencent Games, Shanda Games để chụp ảnh cosplay quảng bá sản phẩm, ngoài ra cô còn là một người mẫu, diễn viên chuyên nghiệp.

Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 1
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 2
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 3
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 4
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 5
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 6
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 7
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 8
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 9
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 10
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 11
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 12
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 13
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 14
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 15
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 16
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 17
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 18
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 19
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 20
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 21
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 22
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 23
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 24
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 25
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 26
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 27
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 28
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 29
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 30
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 31
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 32
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 33
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 34
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 35
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 36
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 37
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 38
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 39
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 40
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 41
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 42
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 43
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 44
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 45
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 46
Ngất ngây với những đường cong của coser 9x 47