GỬI CÁC NPH + STUDIO VIỆT

Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2012

Đăng ngày 20/4/2015 by Việt Anh Lê

Cụ thể, với hệ trung học phổ thông, sáu môn thi Tốt nghiệp gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, lịch sử và môn địa lý.

Với thí sinh không học hết chương trình phổ thông trung học hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học ở môn ngoại ngữ thì được thi môn thay thế là vật lý.

 

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, các môn thi tốt nghiệp gồm: Toán, lý, hóa, văn, lịch sử và địa lý.

Như vậy, so với năm 2011, các môn thi tốt nghiệp năm nay có một số thay đổi.

Năm 2011, học sinh hệ trung học phổ thông thi 6 môn: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, sinh học, địa lý. Môn thi thay thế ngoại ngữ là môn lịch sử.

Đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 6 môn thi bao gồm: Toán, ngữ văn, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử.

Tagged with: